Köylü, Mustafa, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesinde, Din Eğitimi, Türkiye