Mamur Işıkçı, Yasemin, Giresun Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye