Cilt 1, Sayı 2 (2016)

İçindekiler

Çocuk ve Medeniyet

Kapak PDF
 

Çocuk Vakfı’nın Sunuşu

Medeniyetin Çocuk Kozası PDF
Mustafa Ruhi Şirin

Editör’ün Sunuşu

Editörün Sunuşu PDF
Mehmet Palancı

Makaleler

Medeniyet ve Kültür Kavramlarına İnsan Doğasının Somato-Psiko- Spirütüelliği Üzerinden Yeni Bir Bakış PDF
Enver Demirel Yılmaz, Mehmet Palancı, Özge Ünal, Cansu Gök, Müge Balki, Selen Kurt
Tarihsel Süreç İçerisinde Çocuk ve Çocukluk Kavramları PDF
Mehmet Sağlam, Neriman Aral
Sosyal Risk Altındaki Çocuklar İçin Sosyal Hizmetler: 2000 Sonrasına İlişkin Bir Değerlendirme PDF
Pınar Akkuş
ÜYÜKEP Programının Üstün Yetenekli Öğrencilerin Öz-düzenleme Becerilerini Geliştirmeye Etkisi PDF
Hasan Said Tortop, Merve Topal
Medya Okuryazarlığı Dersine Yönelik Millî Eğitim Bakanlığı Politikaları PDF
İbrahim Yavuz, Serdar Arhan
Adolesan Cinsel İstismarı ile İlgili Hekimlerin Bilgi, Tutum ve Davranışları PDF
Kayı Eliaçık, Nazmiye Aslı Sürgel, Ali Kanık, Aylin Yetim, Nurullah Bolat, Ali Rahmi Bakiler

Tanıtım Bölümü

İlk Hakkından Mahrum Kalan Yeni Nesil Üzerine: Zehirlenen Çocukluk PDF
Hilal Kazıcı

Rapor

Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar -Ceza Kanunu Maddesi- Raporu PDF