Cilt 4, Sayı 8 (2019)

İçindekiler

Çocuk ve Medeniyet

Kapak PDF
 
Künye PDF
 

Çocuk Vakfı’nın Sunuşu

Çocuk Hakları: Aynı Okyanusta Yüzmek İçin PDF
Mustafa Ruhi Şirin

Makaleler

Batı Modernliğinin Sınırı ve Çocuk Hakları Sözleşmesi: Kaotik Dünyada Küresel Çocuk Haklarının Simulasyonu PDF
Ertan Eğiribel
Çocuğun Hukuki Statüsü Hakkında PDF
Dominique Youf
“İfade Hakkı” Yeterli Değil: Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 12. Maddenin Kavramsallaştırılması* PDF
Laura Lundy
Çocuğun Saygı Hakkı PDF
Janusz Korczak
Kamu Yönetimi ve Çocuk (Hakları) İlişkisi Üzerine Yapılmış Akademik Çalışmaların Değerlendirilmesi PDF
Yasemin Mamur Işıkçı
Engelli Çocukların Eğitim Hakkı: İdarenin Görevlerine Dair Hukuki Bir Değerlendirme PDF
Memduh Cemil Şirin
Türk Yazılı Basınında Suriyeli Sığınmacı Çocuklar PDF
Emrah Akbaş
Çocuk Hakları Perspektifinden Hızlı ve Çarpık Kentleşmenin Sonuçlarının Çocuk Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi PDF
Eser Güven Özbay
Ebeveynlerin Çocuklarını Sosyal Medyada Teşhiri: Çocuk Hakları Bağlamında Bir Değerlendirme PDF
Cansu Dursun
Mülteci Çocuk ve Ergenlerin Ruhsal Sağlığı ve Tedavi Yaklaşımları PDF
Serkan Turan, Gonca Özyurt
Çocuğun Yararı Gözüyle Çocuğun Yüksek Yararı İlkesine Bakış PDF
Memduh Cemil Şirin

Röportaj

Jean Zermatten ile Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 30 Yılı Üzerine Söyleşi PDF
Jean Zermatten
Ton Liefaard ile Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 30 Yılı Üzerine Söyleşi PDF
Ton Liefaard

Günlükler

Türkiye’de Çocuk Haklarının Son 40 Yılı (1979-2019) PDF
Mustafa Ruhi Şirin